Επιστημονικά όργανα & Φαρμακευτικά προϊόντα

Συστήματα αρχειoθέτησης-ιχνηλασιμότητας

1. Σύστημα Διαχείρισης Μπλοκ Παραφίνης  

 

Το σύστημα Syntri Arcos διαχειρίζεται πλήρως το αρχείο των μπλοκ παραφίνης του παθολογοανατομικού εργαστηρίου, κάνοντας ευκολότερη την αρχειοθέτηση, την ανεύρεση, την ανάκτηση και την επανατοποθέτηση των μπλοκ στο αρχείο συγκριτικά με την χρονοβόρα συμβατική μέθοδο που χρησιμοποιείται έως τώρα.

Το σύστημα αποτελείται από:

  • Ειδικά συρτάρια 240 θέσεων για την αρχειοθέτηση των μπλοκ,
  • Το scanner το οποίο δέχεται ένα συρτάρι 240 θέσεων και σκανάρει τις τοποθετημένες σε αυτό κασέτες που φέρουν τυπωμένο barcode,
  • Τον κεντρικό υπολογιστή που φέρει το ειδικό λογισμικό για τη διαχείριση και αποθήκευση των μπλοκ, και
  • Την φορητή συσκευή-υπολογιστή, PDA, για την εύκολη ανάκτηση και επανατοποθέτηση ενός μπλοκ από και προς το αρχείο, το οποίο συνήθως βρίσκεται σε απομακρυσμένη θέση από το εργαστήριο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Σύστημα Διαχείρισης Πλακιδίων 

Το σύστημα Arcos SL διαχειρίζεται πλήρως το αρχείο των πλακιδίων του παθολογοανατομικού και κυτταρολογικού εργαστηρίου, κάνοντας ευκολότερη την αρχειοθέτηση, την ανεύρεση, την ανάκτηση και την επανατοποθέτησή τους στο αρχείο, συγκριτικά με την χρονοβόρα συμβατική μέθοδο που χρησιμοποιείται έως τώρα.

Το σύστημα αποτελείται από:

• Ειδικά συρτάρια 240 θέσεων για την αρχειοθέτηση των πλακιδίων,
• Το scanner το οποίο δέχεται ένα συρτάρι 240 θέσεων και σκανάρει τα τοποθετημένα σε αυτό πλακίδια τα οποία φέρουν barcode,
• Τον κεντρικό υπολογιστή που φέρει το ειδικό λογισμικό για τη διαχείριση και αποθήκευση των πλακιδίων, και
• Την φορητή συσκευή-υπολογιστή, PDA, για την εύκολη ανάκτηση και επανατοποθέτηση ενός πλακιδίων από και προς το αρχείο, το οποίο συνήθως βρίσκεται σε απομακρυσμένη θέση από το εργαστήριο.

Χαρακτηριστικά:

• Το σύστημα Arcos SL διατηρεί το πλήρες αρχείο του εργαστηρίου. Η βάση δεδομένων αποθηκεύεται αυτόματα στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή και εντός του scanner δίνοντας όμως και τη δυνατότητα αποθήκευσης του backup αυτής και σε οποιαδήποτε άλλη θέση επιθυμεί το εργαστήριο (π.χ. τοπικό δίκτυο του εργαστηρίου/νοσοκομείου, εξωτερικό σκληρό δίσκο).
• Ο χρήστης μπορεί πολύ εύκολα να ανατρέξει στο πλακίδιο που επιθυμεί μέσω του ειδικού λογισμικού το οποίο θα του υποδείξει τη θέση του στο αρχείο του εργαστηρίου.
• Μέσω του λογισμικού ελέγχεται η έξοδος και η είσοδος ενός πλακιδίου, καθώς δίνεται και η δυνατότητα ελέγχου του ποιος το ζήτησε, για ποιο λόγο και για ποιο διάστημα θα λείπει από το αρχείο.
• Λόγω της αναγνώρισης του barcode που φέρουν τα πλακίδια, δεν απαιτείται πλέον η αρχειοθέτησή τους με τη σειρά, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο που αφιερώνεται κανονικά για αυτή τη διαδικασία.
• Η είσοδος του πλακιδίου πίσω στο αρχείο, μπορεί να γίνει είτε στη θέση που βρισκόταν πριν ανακτηθεί είτε στο τρέχον συρτάρι που πρόκειται να σκαναριστεί λαμβάνοντας νέα θέση στο αρχείο διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τον χρήστη.
• Το μηχάνημα καταλαμβάνει λίγο χώρο σε σχέση με το χώρο που καταλαμβάνεται κανονικά για τη στοίβαξη των πλακιδίων με τη σειρά και την τοποθέτησή τους σε κάθε συρτάρι.

 

Top