Επιστημονικά όργανα & Φαρμακευτικά προϊόντα

Κυτταροφυγόκεντρος

cytospin_CYTOSPIN 4

Η κυτταροφυγόκεντρος CYTOSPIN 4  του οίκου Epredia αποτελεί μια σίγουρη και δοκιμασμένη για αρκετές δεκαετίες λύση, στον τομέα της επεξεργασίας κυτταρολογικών δειγμάτων με επίστρωση λεπτής στοιβάδας. Είναι από τις πιο οικονομικές λύσεις για Κυτταρολογικά εργαστήρια τα οποία θέλουν να εισάγουν στην ρουτίνα τους την ”υγρή φάση” .

  • Δέχεται το σύστημα κυτταρολογίας υγρής φάσης PapSpin για τον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (Pap test).
  • Δέχεται το σύστημα CYTOBLOCK,  το οποίο επιτυγχάνει παραφινοποίηση των κυττάρων.

 

Top