Επιστημονικά όργανα & Φαρμακευτικά προϊόντα

Επιδαπέδιες Ιστοκινέτες

 

REVOS

Χαρακτηριστικά

 • Ταχείας επεξεργαίας
 • Χωρητικότητα 300 δειγμάτων.
 • Οθόνη αφής με ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη λογισμικό
 • Αυτόματη εναλλαγή των αντιδραστηρίων κατά την διάρκεια της επεξεργασίας (reagent rotation).
  • Δυνατότητα προστασίας μέσω κωδικών πρόσβασης.
  • Νέο δοχείο ασφαλέστερης απόρριψης της χρησιμοποιημένης παραφίνης.
  • Μοναδικό σύστημα ελέγχου και διαχείρισης των αντιδραστηρίων που επιφέρει μείωση κόστους και οικονομία στο εργαστήριο.
  • Μέτρηση της ποιότητας της 1ης αλκοόλης και ειδοποίηση του χειριστή για την αντικατάστασή της ακριβώς στον χρόνο που χρειάζεται.
  • Δυνατότητα προθέρμανσης των αντιδραστηρίων για καλύτερη και γρηγορότερη επεξεργασία.
  • Ο κυκλικός σχεδιασμός του θαλάμου επεξεργασίας προσφέρει μεγαλύτερη ομοιογένεια στην κατανομή της θερμοκρασίας κατά την επεξεργασία.
  • Συνεχής ανάδευση των δειγμάτων κατά την επεξεργασία (rotative agitation) .
  • Γυάλινο καπάκι στον θάλαμο επεξεργασίας που επιτρέπει την παρατήρηση ανά πάσα στιγμή καθ’ όλη την διάρκεια της επεξεργασίας.
  • Μπαταρία αυτονομίας 3 ωρών σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος
  • Σύστημα αναγνώρισης ορθής αντικατάστασης αντιδραστηρίων με χρήση τεχνολογίας RFID.
  • Απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω τεχνολογίας Cloud.

Download: Revos Brochure

 

 

 

 

EXCELSIOR AS

 

 

Χαρακτηριστικά

 • Χωρητικότητα 300 δειγμάτων.
 • Οθόνη αφής με ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη λογισμικό
 • Αυτόματη εναλλαγή των αντιδραστηρίων κατά την διάρκεια της επεξεργασίας (reagent rotation).
 • Τρία (3) επίπεδα πλήρωσης του θαλάμου επεξεργασίας που ανάλογα με τον όγκο των παρασκευασμάτων βοηθούν στην μείωση του χρόνου επεξεργασίας.
  • Μνήμη με οκτώ (8) προγράμματα επεξεργασίας ιστών και οκτώ (8) προγράμματα καθαρισμού (flush), όλα τροποποιήσιμα ανάλογα με τις επιθυμίες του χρήστη.
  • Δυνατότητα προστασίας μέσω κωδικών πρόσβασης.
   Νέο δοχείο ασφαλέστερης απόρριψης της χρησιμοποιημένης παραφίνης.
   Επίδοση
  • Μοναδικό σύστημα ελέγχου και διαχείρισης των αντιδραστηρίων που επιφέρει μείωση κόστους και οικονομία στο εργαστήριο.
  • Μέτρηση της ποιότητας της 1ης αλκοόλης και ειδοποίηση του χειριστή για την αντικατάστασή της ακριβώς στον χρόνο που χρειάζεται.
  • Δυνατότητα προθέρμανσης των αντιδραστηρίων για καλύτερη και γρηγορότερη επεξεργασία.
  • Ο κυκλικός σχεδιασμός του θαλάμου επεξεργασίας προσφέρει μεγαλύτερη ομοιγένεια στην κατανομή της θερμοκρασίας κατά την επεξεργασία.
  • Συνεχής ανάδευση των δειγμάτων κατά την επεξεργασία.
  • Γυάλινο καπάκι στον θάλαμο επεξεργασίας που επιτρέπει την παρατήρηση ανά πάσα στιγμή καθ’ όλη την διάρκεια της επεξεργασίας.

Ασφάλεια

 • Ενσωματωμένο σύστημα καθοδικής απαγωγής των αναθυμιάσεων που ενεργοποιείται κατά το άνοιγμα του θαλάμου επεξεργασίας.
 • Σύστημα απαγωγής των αναθυμιάσεων στο χώρο φύλαξης των αντιδραστηρίων με ειδικά φίλτρα για αποτελεσματικότερη διαχείριση των τοξικών αναθυμιάσεων.
 • Μπαταρία που προσδίδει αυτονομία τουλάχιστον 4 ωρών σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος για την προστασία των δειγμάτων.
 • Δυο ανεξάρτητοι απομακρυσμένοι συναγερμοί για την ειδοποίηση του χρήστη για διάφορα συμβάντα όταν δεν είναι παρών.
 • Αυτόματη συμπλήρωση σε περίπτωση έλλειψης αντιδραστηρίου από άλλο όμοιό του κατά την διάρκεια της επεξεργασίας (underfill recovery).

Download: Excelsior_AS_Brochure

 

Top