Επιστημονικά όργανα & Φαρμακευτικά προϊόντα

Digital Pathology

Σαρωτές πλακιδίων Pannoramic

Η οικογένεια Pannoramic είναι η πιο πλήρης γκάμα προϊόντων στην αγορά των ψηφιακών σαρωτών πλακιδίων.

Από το πιο οικονομικό, χωρητικότητας ενός πλακιδίου, έως το υψηλής ταχύτητας χωρητικότητας 1000 πλακιδίων

από το υψηλής ποιότητας φωτεινού πεδίου έως το ευέλικτο φωτεινού πεδίου και φθορισμού στην ίδια συσκευή,

για κανονικά ή διπλού πλάτους πλακίδια, τα συστήματα σάρωσης Pannoramic προσφέορυν μια λύση ΄σαρωσης προσαρμοσμένη σε κάθε ανάγη,

συμβάλλοντας στην ταχύτερη και ακριβέστερη διάγνωση, στα πιο ακριβή ερευνητικά αποτελέσματα και στην αποδοτικότερη ιατρική επένδυση.

Βραβεία

 • 1η θέση για την Ποιότητα Εικόνας 40x ” Image Quality 40x” στον 1ο Διεθνή Διαγωνισμό Ψηφιακών Συστημάτων στο Βερολίνο,2010.
 • 5 βραβεία στον 2o Διεθνή Διαγωνισμό Ψηφιακών Συστημάτων στο Βερολίνο, 2012 (Image Quality, High Throughput, Image Analysis, Technical and Green IT”
 • 5 βραβεία στον 3o Διεθνή Διαγωνισμό Ψηφιακών Συστημάτων στο Βερολίνο, 2016 (Image Quality, High Throughput, Image Analysis, Technical and Green IT”

 

 1. PANNORAMIC DESK II

 

Σύστημα αυτόματης σάρωσης και ψηφιοποίησης ενός πλακιδίου (whole slide scanner), Panoramic Desk II. Το ψηφιακό αυτό σύστημα λειτουργεί ως scanner αλλά και ως μικροσκόπιο.

 • Εκτελεί αυτόματη προεπισκόπηση, σκανάρισμα μετά την τοποθέτηση του πλακιδίου στην ειδική υποδοχή του μηχανήματος, ενώ λόγω της οριζόντιας τοποθέτησής του μπορεί να τοποθετηθεί στο μηχάνημα χωρίς να είναι πλήρως στεγνό.
 • Μπορεί να δεχθεί barcode reader για σάρωση του γραμμικού κώδικα (barcode) στην ετικέτα του πλακιδίου.
 • Έχει την δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης των ιστολογικών τομών καθώς και της παρουσίας καλυπτρίδας επί της αντικειμενοφόρου πλάκας.
 • Ταχύτητα σάρωσης φωτεινού πεδίου: 18-20 πλακίδια/ώρα σε μεγέθυνση 35x.
 • Φέρει (προαιρετικά) την δυνατότητα πολυεπίπεδης (Z-stack) σάρωσης.
 • Μπορεί να δεχθεί διαφορετική υποδοχή πλακιδίου για τη σάρωση πλακιδίων μεγάλου εύρους (double wide – mega slide).
 • Μέθοδος σάρωσης: σάρωση περιοχής (area scanning) με αυτόματη εστίαση (autofocus)

 

 

   2. PANNORAMIC MIDI II

Σύστημα αυτόματης σάρωσης και ψηφιοποίησης πλακιδίων (whole slide scanner), Panoramic Midi II με δυνατότητα φόρτωσης έως και 12 αντικειμενοφόρων πλακών τη φορά. Το ψηφιακό αυτό σύστημα λειτουργεί ως scanner αλλά και ως μικροσκόπιο.

 • Μπορεί να δεχθεί (προαιρετικά) έως και δύο αντικειμενικούς φακούς τύπου Carl Zeiss Plan-Apochromat 20x/0.8ΝΑ και 40x/0.95NA, με μηχανισμό εναλλαγής τους μέσω του ειδικού λογισμικού, φτάνοντας μεγέθυνση έως και 110x με τον κατάλληλο προσαρμογέα (adapter).
 • Διαθέτει πολυκάναλη, ευρείας ζώνης, RGB LED πηγή φωτός για τη λειτουργία φωτεινού πεδίου με διάρκεια ζωής > 30.000 ώρες.
 • Μπορεί να δεχθεί προαιρετικά πηγή φωτός φθορισμού για σάρωση πλακιδίων φθορισμού.
 • Εκτελεί αυτόματη φόρτωση, προεπισκόπηση, σάρωση του γραμμικού κώδικα (barcode) και σκανάρισμα των 12 πλακιδίων μετά την τοποθέτηση του ειδικού στατώ που τα φέρει χωρίς την παρέμβαση του χρήστη, ενώ λόγω της οριζόντιας τοποθέτησής τους μπορούν να φορτωθούν στο μηχάνημα χωρίς να είναι πλήρως στεγνά.
 • Έχει την δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης των ιστολογικών τομών καθώς και της παρουσίας καλυπτρίδας επί της αντικειμενοφόρου πλάκας.
 • Ταχύτητα σάρωσης φωτεινού πεδίου: 18-20 πλακίδια/ώρα σε μεγέθυνση 35x.
 • Φέρει (προαιρετικά) την δυνατότητα πολυεπίπεδης (Z-stack) σάρωσης.
 • Μέθοδος σάρωσης: σάρωση πεδίου (area scanning) με αυτόματη εστίαση (autofocus).

 

 

 3. PANNORAMIC SCAN II

Σύστημα αυτόματης σάρωσης και ψηφιοποίησης πλακιδίων (whole slide scanner), Panoramic Scan II με δυνατότητα φόρτωσης έως και 150 αντικειμενοφόρων πλακών τη φορά. Το ψηφιακό αυτό σύστημα λειτουργεί ως scanner αλλά και ως μικροσκόπιο.

 • Μπορεί να δεχθεί (προαιρετικά) έως και δύο αντικειμενικούς φακούς τύπου Carl Zeiss Plan-Apochromat 20x/0.8ΝΑ και 40x/0.95NA, με μηχανισμό εναλλαγής τους μέσω του ειδικού λογισμικού, φτάνοντας μεγέθυνση έως και 110x με τον κατάλληλο προσαρμογέα (adapter).
 • Διαθέτει πολυκάναλη, ευρείας ζώνης, RGB LED πηγή φωτός για τη λειτουργία φωτεινού πεδίου με διάρκεια ζωής > 30.000 ώρες.
 • Μπορεί να δεχθεί προαιρετικά  φωτός φθορισμού για σάρωση πλακιδίων φθορισμού.
 • Εκτελεί αυτόματη φόρτωση, προεπισκόπηση, σάρωση του γραμμικού κώδικα (barcode) και σκανάρισμα των 150 πλακιδίων μετά την τοποθέτηση των 6 ειδικών στατώ που τα φέρει χωρίς την παρέμβαση του χρήστη.
 • Η φόρτωση των πλακιδίων στο μηχάνημα μπορεί να γίνεται συνεχώς (συνεχούς φόρτωσης).
 • Έχει την δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης των ιστολογικών τομών καθώς και της παρουσίας καλυπτρίδας επί της αντικειμενοφόρου πλάκας.
 • Ταχύτητα σάρωσης φωτεινού πεδίου: 18-20 πλακίδια/ώρα σε μεγέθυνση 35x.
 • Φέρει (προαιρετικά) την δυνατότητα πολυεπίπεδης (Z-stack) σάρωσης.
 • Μέθοδος σάρωσης: σάρωση περιοχής (area scanning) με αυτόματη εστίαση (autofocus)

 

 

4. PANNORAMIC FLASH III

Σύστημα αυτόματης σάρωσης και ψηφιοποίησης πλακιδίων (whole slide scanner) πολύ μεγάλης ταχύτητας (Ultrahigh speed), Panoramic FLASH III με χωρητικότητα έως και 300 αντικειμενοφόρων πλακών και δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης. Το ψηφιακό αυτό σύστημα λειτουργεί ως scanner αλλά και ως μικροσκόπιο.

Εκτελεί τη σάρωση των πλακιδίων με μεγάλη ταχύτητα καθώς χρησιμοποιεί τεχνολογία FLASH.

 • Μπορεί να δεχθεί (προαιρετικά) έως και δύο αντικειμενικούς φακούς τύπου Carl Zeiss Plan-Apochromat 20x/0.8ΝΑ και 40x/0.95NA, με μηχανισμό εναλλαγής τους μέσω του ειδικού λογισμικού, φτάνοντας μεγέθυνση έως και 80x.
 • Διαθέτει Xenon πηγή φωτός λειτουργίας μεταδιδόμενου φωτός για τη λειτουργία φωτεινού πεδίου με διάρκεια ζωής 1 x 109 flashes.
 • Εκτελεί αυτόματη φόρτωση, προεπισκόπηση, σάρωση του γραμμικού κώδικα (barcode) και σκανάρισμα των 300 πλακιδίων μετά την τοποθέτηση των 12 ειδικών στατώ που τα φέρει χωρίς την παρέμβαση του χρήστη.
 • Η φόρτωση των πλακιδίων στο μηχάνημα μπορεί να γίνεται συνεχώς (συνεχούς φόρτωσης).
 • Έχει την δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης των ιστολογικών τομών καθώς και της παρουσίας καλυπτρίδας επί της αντικειμενοφόρου πλάκας.
 • Φέρει (προαιρετικά) την δυνατότητα πολυεπίπεδης (Z-stack) σάρωσης.
 • Μέθοδος σάρωσης: σάρωση περιοχής (area scanning) με αυτόματη εστίαση (autofocus).
 • Ταχύτητα σάρωσης: 60 πλακίδια/ώρα με ανάλυση 0,24μm/pixel (μεγέθυνση 40x).

 

 

5. PANNORAMIC 1000

Σύστημα αυτόματης σάρωσης και ψηφιοποίησης πλακιδίων (whole slide scanner) πολύ μεγάλης ταχύτητας (Ultrahigh speed), Panoramic 1000 με δυνατότητα φόρτωσης έως και 1000 αντικειμενοφόρων πλακών τη φορά. Το ψηφιακό αυτό σύστημα λειτουργεί ως scanner αλλά και ως μικροσκόπιο.

Εκτελεί τη σάρωση των πλακιδίων με πολύ μεγάλη ταχύτητα καθώς χρησιμοποιεί τεχνολογία FLASH.

 • Διαθέτει δύο αντικειμενικούς φακούς τύπου Carl Zeiss Plan-Apochromat 20x/0.8ΝΑ και 40x/0.95NA, με μηχανισμό εναλλαγής τους μέσω του ειδικού λογισμικού, φτάνοντας μεγέθυνση έως και 82x.
 • Δέχεται προαιρετικά και 3ο φακό με σύστημα κατάδυσης (immersion system).
 • Διαθέτει Xenon πηγή φωτός λειτουργίας μεταδιδόμενου φωτός για τη λειτουργία φωτεινού πεδίου με διάρκεια ζωής 1 x 109 flashes.
 • Εκτελεί αυτόματη φόρτωση, προεπισκόπηση, σάρωση του γραμμικού κώδικα (barcode) και σκανάρισμα των 1000 πλακιδίων μετά την τοποθέτηση των 50 ειδικών στατώ 20 θέσεων, χωρίς την παρέμβαση του χρήστη, ενώ μπορεί να δοθεί προτεραιότητα στα στατώ που επιθυμεί ο χρήστης.
 • Δέχεται προαιρετικά και πλακίδια διπλού εύρους (double width – mega slides) σε στατώ των 5 θέσεων τα οποία φορτώνονται και σκανάρονται παράλληλα με τα απλά πλακίδια.
 • Έχει την δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης των ιστολογικών τομών καθώς και της παρουσίας καλυπτρίδας επί της αντικειμενοφόρου πλάκας.
 • Φέρει (προαιρετικά) την δυνατότητα πολυεπίπεδης (Z-stack) σάρωσης.
 • Μέθοδος σάρωσης: σάρωση περιοχής (area scanning) με αυτόματη εστίαση (autofocus).
 • Ταχύτητα σάρωσης: 80-100 πλακίδια/ώρα με ανάλυση 0,24μm/pixel (μεγέθυνση 40x).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε: ΕΔΩ

Κατεβάστε ενημερωτικό φυλλάδιο: ΕΔΩ

Top