Επιστημονικά όργανα & Φαρμακευτικά προϊόντα

Συσκευές καθαρισμού αέρα

Φορητή Μονάδα

Συσκευή Οροφής

Συστήματα καθαρισμού του αέρα, NCCO Air Purifiers, του οίκου Wexis

Σύστημα καθαρισμού του αέρα από τις πτητικές οργανικές ουσίες (VOCs), που βασίζεται στην τεχνολογία της Νάνο-Περιοριστικής Καταλυτικής Οξείδωσης (Nano-Confined Catalytic Oxidation, NCCO). Η τεχνολογία αυτή βασίζεται στην συνεχή απορρόφηση των επιβλαβών μορίων και στη χρήση ενεργού οξυγόνου για την μετατροπή τους σε μόρια νερού και διοξειδίου του άνθρακα. Με αυτόν τον τρόπο απομακρύνονται συνεχώς επιβλαβείς πτητικές ουσίες, (όπως φορμόλη, ξυλόλη, αλκοόλη, ακετόνη, οξεικό οξύ κ.λ.π.) καθαρίζοντας τον εργασιακό χώρο του Παθολογοανατομικού εργαστηρίου, στον οποίο και βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις.

Συσκευή οροφής (EC 400)

  • Διαστάσεις: 580x580x215mm (LxWxH)
  • Βάρος: 21kg
  • Τετραγωνικά δωματίου: 40-100m2

Φορητό σύστημα (RA 801)

  • Διαστάσεις: 637x284x261mm (LxWxH)
  • Βάρος: 6kg
  • Τετραγωνικά δωματίου: 20-60m2
Top