Επιστημονικά όργανα & Φαρμακευτικά προϊόντα

Μηχανήματα

TISSUE FILLING SYSTEM    “ EASY”

 

Αυτόματο σύστημα πλήρωσης δοχείων παρασκευασμάτων με φορμόλη, EASY, του οίκου Kaltek, Ιταλίας.

Το TISSUE FILLING SYSTEM “EASY” είναι η νέα ΑΣΦΑΛΗΣ συσκευή για αυτόματη εισαγωγή φορμόλης στα δοχεία χειρουργικών παρασκευασμάτων. Η συσκευή καθιστά δυνατή, πλέον, την εισαγωγή φορμόλης σε ειδικά δοχεία παρασκευασμάτων, τεσσάρων διαφορετικών μεγεθών, προφυλλάσοντας το χειριστή από την επαφή με το μονιμοποιητικό μέσο και τους τοξικούς ατμούς του.

Ο χρήστης, με μεγάλη ευκολία τοποθετεί τα ειδικά δοχεία, τα οποία φέρουν τρύπα στο καπάκι, μέσα στο σύστημα, με τη χρήση συρόμενου δίσκου. Το σύστημα φέρει ενσωματωμένο σύστημα απαγωγής αναθυμιάσεων.

Οι φάσεις της διαδικασίας που ακολουθείται είναι οι ακόλουθες:

  1. Αναγνώριση του τύπου του δοχείου που εισάγεται
  2. Πλήρωση της φορμόλης που χρειάζεται
  3. Σφράγιση της τρύπας μέσω μιας ειδικής ετικέτας που δημιουργείται από τον εκτυπωτή του μηχανήματος, στην οποία αναγράφονται τα δεδομένα της διεργασίας και τα στοιχεία του ασθενή.

Η συσκευή επίσης παρέχεται με σύστημα ελέγχου που αποτρέπει την υπερχείλιση της φορμαλδεϋδης. Όλες οι φάσεις είναι ορατές μέσω της οθόνης αφής και μέσω οπτικής επαφής κατά την εκτέλεση της διεργασίας. Η συσκευή απομνημονεύει τους κύκλους διεργασίας, την ποσότητα φορμόλης που έχει καταναλωθεί καθώς και την αντικατάσταση φίλτρων. Το δοχείο παροχής φορμόλης αποθηκεύεται στο κάτω μέρος του συστήματος το οποίο φέρει ενσωματωμένο σύστημα απαγωγής τοξικών αναθυμιάσεων.

Η συσκευή δεν απαιτεί καμία σύνδεση με το εξωτερικό σύστημα απαγωγής του νοσοκομείου/εργαστηρίου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ύψος 1720mm
Πλάτος 530mm

780mm με ράφι για εκτυπωτή

Βάθος 620mm
Βάρος 80kg
Παροχή ρεύματος 1kW
Μεγ. Ηλεκτρ. Απορρόφησης
Φίλτρα 1 προφίλτρο

1 φίλτρο F2 ειδικό για φορμόλη

Χωρητικότητα δοχείου παροχής φορμόλης Μέχρι 20 λίτρα

 

Μεγέθη δοχείων:

  • 500 ml
  • 1000ml
  • 3000ml
  • 5000ml

 

Top