Επιστημονικά όργανα & Φαρμακευτικά προϊόντα

Αναλώσιμα

BIOPSAFE

 

Προγεμισμένο δοχείο βιοψιών με ειδικό μηχανισμό απελευθέρωσης φορμόλης (10% NBF) στο καπάκι, των 20ml ή των 60ml , BIOPSAFE, του οίκου Axlab Δανίας

Δοχείο βιοψιών με καινοτόμο καπάκι, το οποίο διαθέτει ειδικό μηχανισμό απελευθέρωσης φορμόλης (10% NBF) . Η έκλυση ατμών φορμόλης εκμηδενίζεται καθώς η βιοψία τοποθετείται στο κενό δοχείο, ενώ με ένα απλό πάτημα του καπακιού η φορμόλη απελευθερώνεται στο δοχείο και καλύπτει το δείγμα, χωρίς ο χρήστης να έρθει σε επαφή με τους ατμούς της. Φέρει σήμανση CE-IVD.

Συσκευασία: Τεμάχιο

Χωρητικότητα:

  • 20ml
  • 60ml

Ενημερωτικό έγγραφο για την φορμαλδεύδη:εδώ

 

Klessidra

 

Προγεμισμένο δοχείο βιοψιών 30ml με ρυθμιστικό διάλυμα και μηχανισμό απελευθέρωσης φορμόλης (10% NBF) σε μορφή κλεψύδρας, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή οδηγία 605/2014.

Το Klessidra 2.0 είναι ειδικό σύστημα κλειστού κυκλώματος το οποίο αποτρέπει την επαφή του χρήστη με τους ατμούς της φορμόλης σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 605/2014 όπου η φορμόλη κατηγοριοποιείται ως Καρκινογόνο 1Β.

Το σύστημα αποτελείται από δύο (2) δοχεία. Το ένα περιέχει 20ml ρυθμιστικού διαλύματος όπου ο χρήστης εισάγει το ιστολογικό δείγμα ενώ το δεύτερο περιέχει 10ml φορμόλης και ειδικό μηχανισμό απελευθέρωσής της.

Η φορμόλη απελευθερώνεται στο πρώτο δοχείο μετά την τοποθέτηση του δείγματος, χωρίς ο χρήστης να έρθει σε επαφή με τους τοξικούς ατμούς της, ενώ το τελικό διάλυμα φορμόλης στο οποίο εμπεριέχεται το δείγμα είναι 10% NBF, ποσότητας 30ml.

Το δεύτερο δοχείο ξανακλείνει ώστε να διασφαλίζεται η παραμονή της βιοψίας εντός της φορμόλης χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος η φορμόλη να επιστρέψει σε αυτό κατά τη μεταφορά.

Ιδανικό για βιοψίες βελόνης καθώς και για γαστρεντερολογικά δείγματα όπου η βιοψία αποβάλλεται με ευκολία από τη βελόνα ή τη λαβίδα εντός του ρυθμιστικού διαλύματος.

Χωρητικότητα δοχείου συλλογής 55ml.

Φέρει σήμανση CE-IVD.

Συσκευασία: Τεμάχιο

Top