Επιστημονικά όργανα & Φαρμακευτικά προϊόντα

Μηχανήματα

Αυτόματο σύστημα Κυτταρολογίας Υγρής Φάσης

 Cellprep PLUS 4.63 LBC System, του οίκου Biodyne

Το μηχάνημα Cellprep PLUS 4.63, είναι αυτόματο σύστημα κυτταρολογίας υγρής φάσης (Liquid-Based Cytology, LBC) τόσο γυναικολογικών όσο και μη γυναικολογικών δειγμάτων. Η καινοτόμος «Blowing Technology» που χρησιμοποιεί επιτρέπει την ομοιόμορφη επίστρωση των κυττάρων στο πλακάκι διατηρώντας τη μορφολογία και την αρχιτεκτονική τους ακέραιη.  Παρέχει μεγάλη ακρίβεια στη διάγνωση, επιτρέπει την εμφάνιση μορφολογικών χαρακτηριστικών των καρκινικών κυττάρων, αποκαλύπτοντας μεγάλους και υποχρωματικούς πυρήνες, διακριτούς πυρηνίσκους και πυρηνικές μεμβράνες. Με τη συγκεκριμένη τεχνολογία επιτυγχάνεται επίσης και  μεγάληκυτταροβρίθεια.

Η καθαρότητα του επιστρωμένου πλακιδίου διασφαλίζεται πρωτίστως μέσω της χρήσης προγεμισμένων φιαλιδίων με ειδικό διάλυμα ανάλογο του δείγματος, καθώς και μέσω της χρήσης ειδικών φίλτρων που επιτρέπει την επίστρωση καθαρών κυττάρων.

 

 

Top