Επιστημονικά όργανα & Φαρμακευτικά προϊόντα

Αναλώσιμα/Αντιδραστήρια

Προγεμισμένα Φιαλίδια

Προγεμισμένα δοχεία συλλογής δείγματος  10- 20ml, για χρήση στο μηχάνημα Cellprep του οίκου Biodyne με κύριο μονινμοποιητικό μέσο την αιθανόλη.

  • Cellprep Cervical Solution
  • Cellprep Urine/CSF Solution
  • Cellprep Respiratory Tract Solution
  • Cellprep Body Fluid/FNA Solution

 

Διαλύματα

  • Cellprep Dilute Solution

Διάλυμα που χρησιμοποιείται για αραίωση κυτταρολογικών δειγμάτων.

  • Cellprep Gyn Lysis Solution

Διάλυμα ταυτόχρονης βλεννόλυσης και αιμόλυσης κυτταρολογικών γυναικολογικών δειγμάτων.

  • Cellprep Non-Gyn Lysis Solution

Διάλυμα ταυτόχρονης βλεννόλυσης και αιμόλυσης κυτταρολογικών μη γυναικολογικών δειγμάτων.

 

Cellprep Adhesion Microscope Slides

Θετικά φορτισμένες αντικειμενοφόρες πλάκες υψηλής καθαρότητας με προκαθορισμένο κυκλικό πεδίο σάρωσης για χρήση στο μηχάνημα κυτταρολογίας Υγρής Φάσης Cellprep.

 

Cellprep Membrane Filter

Ειδικό φίλτρο μιας χρήσης, για χρήση στο μηχάνημα Cellprep. Χρησιμοποιείται για τη μονοεπίπεδη επίστρωση των κυττάρων στις αντικειμενοφόρες πλάκες.

 

 

 

 

Top