Επιστημονικά όργανα & Φαρμακευτικά προϊόντα

Μηχάνημα

AUTOSTAINER

AUSTAINERΑυτόματη συσκευή ανοσοϊστοχημείας του οίκου, ThermoFisher Scientific U.K. Είναι πλήρως ανοικτή συσκευή σε αντιδραστήρια του εμπορίου, η οποία έχει σχεδιασθεί για να προσφέρει μέγιστη ευελιξία τόσο στα Παθολογοανατομικά και Κυττρολογικά, όσο και στα Ερευνητικά εργαστήρια που εφαρμόζουν ανοσοϊστοχημικές μεθόδους.
• Η συσκευή διαθέτει δίσκους πλακιδίων των 12 θέσεων ο καθένας.
• Μπορούν να εφαρμοστούν διαφορετικά πρωτόκολλα χρώσης στον ίδιο κύκλο, καθώς και μέσα στον ίδιο δίσκο πλακιδίων (διαφορετικοί χρόνοι επώασης πρωτογενών αντισωμάτων, πρωτόκολλα με HRP ή AP, πρωτόκολλα διπλής χρώσης HRP/AP, κλπ).
• Πραγματοποιεί έλεγχο αντιδραστηρίων, δειγμάτων και πρωτοκόλλων με προηγμένο σύστημα ανάγνωσης κώδικα δύο διαστάσεων (2-D code) διευκολύνοντας την διαδικασία προγραμματισμού επιτρέποντας παράλληλα την τοποθέτηση των πλακιδίων και των αντιδραστηρίων σε οποιαδήποτε θέση.
• Εναλλακτικά, σε περίπτωση ανάγκης ο χρήστης μπορεί να λειτουργήσει τη συσκευή χωρίς το σύστημα ανάγνωσης Barcode, κάνοντας ο ίδιος χειροκίνητη χαρτογράφηση (manual mapping) δειγμάτων και αντιδραστηρίων στο λογισμικό της συσκευής.
• Διαθέτει προεγκατεστημένα εγκεκριμένα πρωτόκολλα χρώσης, αλλά ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει και τα δικά του πρωτόκολλα (customized protocols) ανάλογα με τις ανάγκες του εργαστηρίου.
• Έχει δυνατότητα ρύθμισης του όγκου διανομής αντιδραστηρίου σε 100, 150, 200, 400 και 600 μl.
• Χωρητικότητα όγκου του ρύγχους αντιδραστηρίων: 1,6 ml.
• Έχει δυνατότητα ρύθμισης της θέσης ρίψης του αντιδραστηρίου στο πλακίδιο ανάλογα με τη θέση του παρασκευάσματος σε αυτό (3 επιλογές: επάνω, μεσαίο, κάτω μέρος του πλακιδίου).
• Διαχωρίζει τα τοξικά από τα μη τοξικά απόβλητα, μειώνοντας έτσι το κόστος διαχείρισης των τοξικών αποβλήτων.
• Διαθέτει σύστημα αυτόματου καθαρισμού της μονάδας χρώσης.
• Έχει δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου των παρτίδων (Lot numbers) και των ημερομηνιών λήξης των αντιδραστηρίων.
• Έχει δυνατότητα ελέγχου του όγκου των αντιδραστηρίων που θα χρησιμοποιήσει πριν ξεκινήσει την διαδικασία χρώσης και ενημερώνει τον χρήστη σε περίπτωση ανεπαρκούς ποσότητας.
• Νεκρός όγκος: 200μL
• Διαστάσεις (W x D x H): 89 x 67 x 58 cm.

 

PT MODULE

pt moduleΗ παραπάνω συσκευή συνοδεύεται από την αυτόματη συσκευή αποπαραφίνωσης και αποκάλυψης αντιγονικότητας 48 θέσεων, PT Module του οίκου ThermoFisher Scientific U.K.
• Η συσκευή PT Module, επάγει ομοιόμορφη αποπαραφίνωση και αποκάλυψη της αντιγονικότητας σε θερμαινόμενο διάλυμα στους 98°C, αποφεύγοντας τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις των μεταβαλλόμενων ή ακραίων θερμοκρασιών σε άλλου είδους συσκευές αποκάλυψης (μικροκύματα, χύτρες ταχύτητας).
• Τα δείγματα τοποθετούνται στους ίδιους δίσκους της συσκευής ανοσοϊστοχημείας (Autostainer), διευκολύνοντας τη μεταφορά τους απευθείας σε αυτή μετά το πέρας της αποκάλυψης.
• Δέχεται 4 δίσκους σε 2 ξεχωριστά δοχεία διαλύματος αντιγονικής αποκάλυψης προς συνολική χωρητικότητα 48 πλακιδίων.
• Κάθε δοχείο της συσκευής έχει χωρητικότητα 1,5 λίτρο δίνοντας τη δυνατότητα εφαρμογής έως και 2 ξεχωριστών πρωτοκόλλων.
• Δυνατότητα εκκίνησης νέου κύκλου αποκάλυψης χωρίς να αναμένεται η ολοκλήρωση της ανοσοϊστοχημείας. Με τον τρόπο αυτό οι συσκευές λειτουργούν ανεξάρτητα και παράλληλα δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να εκτελεί χρώση και αποπαραφίνωση ταυτόχρονα.
• Έχει δυνατότητα επιλογής καθυστέρησης έναρξης λειτουργίας (delay start), ώστε το πρωί τα πλακίδια να είναι έτοιμα για την τοποθέτησή τους στο μηχάνημα χρώσης.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανεξάρτητη συσκευή αλλά έχει και τη δυνατότητα σύνδεσης στον υπολογιστή παρέχοντας τα γραφήματα χρόνου – θερμοκρασίας.
• Διαστάσεις: W 27 x D 65 x H 26 cm

 

Autostainer 480S

  • Χωρητικότητα πλακιδίων: 48
  • Χωρητικότητα αντιδραστηρίων: 49
  • Διαστάσεις: W 91 x D 67 x H 58 cm

 

Autostainer 360

  •     Χωρητικότητα πλακιδίων: 36
  •     Χωρητικότητα αντιδραστηρίων: 40
  •     Διαστάσεις: W 76 x D 67 x H 58 cm

 

Top