Επιστημονικά όργανα & Φαρμακευτικά προϊόντα

Αναλώσιμα

EXCELSIOR AS

Τελευταίας τεχνολογίας ιστοκινέτα με υψηλές επιδόσεις για κάθε σύγχρονο και απαιτητικό Παθολογοανατομικό Εργαστήριο. Χωρητικότητα 300 δειγμάτων. Οθόνη αφής με...

Top