Επιστημονικά όργανα & Φαρμακευτικά προϊόντα

Νέα/Ανακοινώσεις

Πλήρως Αυτόματη Ιχνηλασιμότητα για την ασφάλεια του δείγματος με τα νέα Συστήματα Αρχειοθέτησης FINA & CRYSTAL από τη Dreampath!

bMOLA Air Purifiers

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν.Α “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”

 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α.Ν.Θ “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ”

ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΥΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΟΓΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

H φορμαλδεΰδη πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνο (κατηγορία 1B) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και, επομένως, είναι καρκινογόνος παράγοντας κατά την έννοια της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. Η φορμαλδεΰδη είναι γονιδιοτοξική καρκινογόνος ουσία που επενεργεί τοπικά και υπάρχουν επαρκείς επιστημονικές αποδείξεις για την καρκινογόνο δράση της στον άνθρωπο. Η φορμαλδεΰδη είναι επίσης αλλεργιογόνος ουσία που προκαλεί δερματίτιδα εξ επαφής (ευαισθητοποιητικό του δέρματος). Κρίνεται συνεπώς σκόπιμο, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών,          συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, να οριστεί μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη οριακή τιμή για τη φορμαλδεΰδη στην εν λόγω οδηγία και να προστεθεί ένδειξη για ευαισθητοποίηση του δέρματος. Στερεωτικά με φορμαλδεΰδη χρησιμοποιούνται συστηματικά στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την Ένωση λόγω της ευκολίας στο χειρισμό τους, του υψηλού βαθμού ακρίβειας και της εξαιρετικής ικανότητας προσαρμογής τους. Σε ορισμένα κράτη μέλη, προβλέπεται ότι ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης θα έχει δυσκολίες να συμμορφωθεί, βραχυπρόθεσμα, με την οριακή τιμή των 0,37 mg/m 3 ή των 0,3 ppm. Κρίνεται συνεπώς σκόπιμο να εισαχθεί για τον εν λόγω τομέα μεταβατική περίοδος πέντε ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να εφαρμόζεται η οριακή τιμή 0,62 mg/m 3 ή των 0,5 ppm. Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει, ωστόσο, να ελαχιστοποιήσει την έκθεση στη φορμαλδεΰδη και ενθαρρύνεται να τηρεί την οριακή τιμή των 0,37 mg/m 3 ή των 0,3 ppm κατά τη μεταβατική περίοδο, όπου αυτό είναι δυνατό.
ΟΔΗΓΙΑ 2019/983

 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

Οι ιατροί και οι εργαζόμενοι στα παθολογοανατομικά εργαστήρια και όχι μόνο εκτίθενται συνεχώς κατά την εργασία τους σε υψηλές συγκεντρώσεις Φορμόλης καθώς και Πτητικών Οργανικών Ουσιών (VOCs), χημικά ιδιαίτερα τοξικά και επιβλαβή για τον ανθρώπινο οργανισμό.
H χρήση συστημάτων καθαρισμού του αέρα, NCCO, είναι πλέον επιβεβλημένη. Τα συστήματα  καθαρισμού του αέρα από τις πτητικές οργανικές ουσίες (VOCs) του οίκου RHT Limited, βασίζονται στην τεχνολογία της Νάνο-Περιοριστικής Καταλυτικής Οξείδωσης (Nano-Confined Catalytic Oxidation, NCCO). Η τεχνολογία αυτή βασίζεται στην συνεχή απορρόφηση των επιβλαβών μορίων και στη χρήση ενεργού οξυγόνου για την μετατροπή τους σε μόρια νερού και διοξειδίου του άνθρακα. Με αυτόν τον τρόπο απομακρύνονται συνεχώς οι επιβλαβείς πτητικές ουσίες (όπως φορμόλη, ξυλόλη, αλκοόλη, ακετόνη, οξεικό οξύ κ.λ.π.).
Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τις εγκαταστάσεις στα παρακάτω Νοσοκομεία.

ΝΝΑ

ΝΝΑ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

                                                                                                                                                                               

Για να κατεβάσετε κατάλογο με τις εγκαταστάσεις των NCCO συστημάτων πατήστε ΕΔΩ

                                                                                                           Οδηγίες ESP – Ε.Ε.Π.Α για την διαχείριση της φορμόλης

danger_carcinogen_sign

Με την αλλαγή ταξινόμησης της φορμόλης ως δυνητικό καρκινογόνο από την κατηγορία 2/3 στην κατηγορία 1B/2, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να απαγορεύσει τη χρήση της φορμόλης το 2016. Η ESP και η Ελληνική  Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής, με το ακόλουθο έγγραφο, προτείνουν λύσεις στα χειρουργεία, στα ενδοσκοπικά και παθολογοανατομικά εργαστήρια  (προγεμισμένα δοχεία και σφράγιση των παρασκευασμάτων των χειρουργείων υπό κενό σε κλειστό σύστημα σφράγισης), για τη μείωση της έκθεσης του προσωπικού στις τοξικές αναθυμιάσεις. Τέλος,με το έγγραφό αυτό επισημοποιεί τη θέση της για τη μη δυνατή κατάργηση της φορμόλης από την ιστολογική επεξεργασία, ενημερώνοντας τα αρμόδια υπουργεία.

Ενημερωτικό έγγραφο ΕΕΠΑ

Οδηγίες ESP

 

 

Επιστημονικά Papers για την έκθεση προσωπικού στη φορμόλη

Από την στιγμή που έλαβε χώρα η νέα κατηγοριοποίηση της φορμόλης σε Καρκινογόνο τύπου 1Β, έχουν δημοσιευτεί αρκετά επιστημονικά paper στα οποία μελετάται η έκθεση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις τοξικές της αναθυμιάσεις σε συνάρτηση με τις επιπτώσεις που έχει η έκθεση αυτή στην υγεία των ανθρώπων. Χαρακτηριστικό είναι το paper που ακολουθεί αναφορικά με την έκθεση του νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου  “Città della Salute e della Scienza” του Τορίνο στην Ιταλία.

Δείτε το paper: Towards a formalin free hospital

Επίσης στην Πορτογαλία έγινε έρευνα η οποία και μετέπειτα δημοσιεύθηκε, στην οποία μελετάται η έκθεση σε φορμαλδεϋδη δύο διαφορετικών ομάδων εργαζομένων, αυτών που απασχολούνται στην Βιομηχανία και αυτών που εργάζονται στα Παθολογοανατομικά εργαστήρια της χώρας. Η έρευνα καταλήγει στο ότι η μακροχρόνια καθημερινή έκθεση των εργαζομένων στους ατμούς της φορμαλδεϋδης αυξάνει το κίνδυνο για βλάβη στην υγεία τους και συνιστά την λήψη μέτρων προστασίας.

Τίτλος paper: Genotoxic effects in occupational exposure to formaldehyde: A study in anatomy and pathology laboratories and formaldehyde-resins production

Δείτε το paper: Genotoxic effects in occupational exposure to formaldehyde (AP Labs)

 

Νέα κατηγοριοποίηση της φορμόλης

Η φορμόλη πλέον έχει κατηγοριοποιηθεί ως Καρκινογόνο τύπου 1Β. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα όλα τα Παθολογοανατομικά εργαστήρια και τα χειρουργεία οφείλουν να πάρουν αυξημένα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό της έκθεσης του προσωπικού τους στους τοξικούς ατμούς του συγκεκριμένου διαλύτη.

 

formal

 

Ενημερωτικά έγγραφα:

COMMISSION REGULATION (EU) 2015_491

COMMISSION REGULATION (EU) No 605_2014

 

Νέα Εγκατάσταση Gemini AS και ClearVue!

20151211_144525

Ένα από τα κορυφαία νοσοκομεία της χώρας, το “ΥΓΕΙΑ”, επέλεξε για την αυτόματη χρώση – επικάλυψη πλακιδίων του Παθολογοανατομικού του εργαστηρίου την κορυφαία εταιρεία στον χώρο, την Thermo Scientific.

 

 

Uniform Labeling of Blocks and Slides in Surgical Pathology

Σύμφωνα με το College of American Pathologists και την National Society of Histotechnology των Η.Π.Α , η ασφάλεια της διαχείρισης των ιστολογικών δειγμάτων προϋποθέτει την κωδικοποιημένη σήμανσή τους και την ιχνηλάτησή τους.

APD-L2-Histology_WebBanner3_642x244

Η σχετική οδηγία που εκδόθηκε είναι η ακόλουθη:

Uniform Labeling of Block and Slides in Surgical Pathology: Guideline for Uniform Labeling

Η εταιρεία μας ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις για ασφαλέστερη διαχείριση των Ιστολογικών δειγμάτων διαθέτει εκτυπωτές πλακιδίων και μπλοκ βιοψίας του οίκου Thermo Scientific.

printmate_new

SLIDEMATE AS Νέας γενιάς εκτυπωτής πλακιδίων του οίκου Thermo Scientific...

 

Κατεβάστε ενημερωτικό φυλλάδιο: Labeling and Tracking brochure

Top